خدمات پس از فروش

گارانتی انواع جرثقیل سقفی تک پل ، جرثقیل سقفی جفت پل ، جرثقیل سقفی آویز ، جرثقیل دروازه ای تک پل ، جرثقیل دروازه ای جفت پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای تک پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای جفت پل ، جرثقیل بازوئی ، جرثقیل ستونی و جرثقیل دیواری ...

تولید صنایع جرثقیل کاوات : 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
شرکت های تولید کننده خارجی : 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 

گارانتی انواع بالابر های سیم بکسلی-برقی،بالابر های زنجیری-برقی و بالابر های زنجیری دستی

تولید صنایع جرثقیل کاوات : 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
شرکت های تولید کننده خارجی : 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش