نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی انواع تجهیزات جابه جایی کالا   :

انواع جرثقیل سقفی تک پل ، جرثقیل سقفی جفت پل ، جرثقیل سقفی آویز ، جرثقیل دروازه ای تک پل ، جرثقیل دروازه ای جفت پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای تک پل ، جرثقیل نیمه دروازه ای جفت پل ، جرثقیل بازوئی ، جرثقیل ستونی ، جرثقیل دیواری ....

سیستم کنترل جرثقیل شامل کلید فرمان ، ریموت کنترل های مختلف جویستیکی ، دنده ای و دکمه ای تک سرعته و دو سرعته در مارک های مختلف.

 انواع اینورتر در مارک های مختلف .

 انواع الکترو موتور و گیربگس در مارک های مختلف .

انواع وینچ های کشنده در تناز و در مارک های مختلف .

انواع سیستم خط برق رسانی عرضی و طولی در انواع شینه باز ، شینه بسته ، سی ریل و تابلو برق