رزومه فعالیت

 

 طراحي ،ساخت ،نصب وراه اندازي جرثقيلهاي ساخته شده توسط شركت صنايع جرثقيل كاوات

 

نام شرکت دهانه تعداد دستگاه تناژ
سداد ماشين 24 متر 5 (40+10) تن
فالق صنعت 24 متر 2+2+2 15 تن
سولیران 22 متر 4 5 تن
سولیران 22 متر 1 10 تن
محسن ماشین 4کاره 3 1/5 تن
پمپیران 19 متر 1 10 تن
کیا پارس 21 متر 1 30 تن
مجتمع صنعتی ماموت 22 متر 12 5 تن و 10 تن
مجتمع صنعتی ماموت 22 متر 2 20 تن 
مجتمع صنعتی ماموت 14 متر  6 5 تن
فولاد اسفراین 28 متر 2 6/3
ایران کاوه 24 متر 12 5 تن و 10 تن
گروه صنعتی سدید 24 متر 2+2+2 40 +10 تن
ایران تایر 2کاره و 4کاره 2 1 تن
اسالیب 21 متر 3 2 و 1/5 و 1 تن
فنر سازی زر 22 متر 2 3 تن
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ویژه 1 20 تن
تولید قطعات خاور بازویی 2 5 تن
واگن پارس 14/360 2 5 تن
آب و فاضلاب تهران 8 متر 1 10 تن
آماد و پشیبانی ندسا 25 متر 13 20 و 10 و 40 تن
سدید جهات صنعت 22 متر 2 20 تن
عرفان بتون 8 متر  3 10 تن
پارکهای صنعتی ایران خودرو با دهانه های مختلف 41 500 کیلویی تا...
کارخانه های شکر دعبل 24 متر 2 40+10 تن و 15 تن
امیر کبیر 24 متر 2 40+10 تن و 15 تن
سلمان فارسی ویژه 2 20 تن
فارابی  24 متر 2 40+10 تن و 15 تن
دهخدا 6 متر 1 3/200 تن
میرزا کوچک خان 6 متر 1 3/200 تن
صندوق نسوز کاوه 4 کاره برقی 1 3/200 تن
خاور پرس 24 متر 2 40 تن
خاور پرس 24 متر 2 5 تن
خاور پرس 24 متر 2 16 تن
آونگان 26/5 متر 2 5 تن 
آونگان 26/5 متر 2 10 تن
امید سوله  21 متر 2 5 تن
امید سوله 21 متر 2 16 تن
پارس تحریر 4 کاره برقی 1 3 تن
کانرود سازه 16 متر 1 8 تن
آب و فاضلاب اراک 16 متر 1 15 تن
سپاهان رسوب 18 متر 1 10 تن
مرکز خرید سپاه 22/5 متر 7 3 و 5 و 15 تن
مركز تحقيقات ونوآوري خودرو، مخصوص 4 کاره 2 500 کیلویی
ايران ترانسفو 8 متر 6 500 کیلویی
پمپ ايران بازویی 11 250 کیلویی
همپل باژاك 4 کاره برقی 2 1 تن
ماشين سازي اراك -واحد متالوژي  22 متر 1 15 تن
ماشين سازي اراك- واحد طرح و توسعه 24 متر 1 20+5 تن
فارس تكاب 16 متر 4 2500 کیلویی
شركت ملي گاز 15 متر 1 5 تن
ايران تاير چهار كاره برقي 1 500 کیلویی
پالند آب چهار كاره برقي 1 2 تن
فولاد آبتين 25 متر 1 10 تن
نير پارس 2 کاره 8 3 تن دستی
مايان فولاد 18 متر 3 5 تن 
فراسوي شرق 30 متر(دروازه ای) 4 10 تن
لوله سازي اهواز 4 کاره 2 1/5 و 3 تن
شركت ملي گاز 2 کاره 100 2 تن دستی
جهاد نصر تهران 25 متر 2 5 تن
جهاد نصر كرمانشاه 25 متر 1 5 تن
قند بيستون 14 متر 2 5 تن
شوفاژ كار 4 کاره برقی 4 1 و 1/5 و 3 تن
ايران خودرو 12 متر 4 1 تن
سوله باختر 16 متر 7 5 تن
گوهر فام چهار كاره برقي 4 3 تن
الموت چهار كاره برقي 1 1/5 تن
چيني مرواريد  چهار كاره برقي   3 تن
رسانا برق چهار كاره برقي 1 3 تن 
ايري پارس 12 متر 1 500 کیلویی
گاز استيلن 4 متر 2 500 کیلویی
سوله باختر 16 متر 1 5 تن
فارس تكاب چهار كاره برقي 3

3 و 5 تن

شرکت شیشه آذر 31/5 متر یکدستگاه دو پل 5 تن
شرکت آژینه  12 متر 2 25 تن 
شرکت تعمیرات پارس جنوبی -- 8 اورهال و تعمیر 5 تن و 16 تن و ....
شرکت سروش پارس ایرانیان  20 متر 1 10 تن
شركت هيرمند ( گام اراك) 16 متر 11 3/2 تن
شركت هيرمند ( گام اراك) 16 متر 2 3/2 تن
شركت هيرمند ( گام اراك) 16 متر 1 3/2 تن
ماشين سازي اراك 4 متر 2 1 تن بازویی
شركت توربوكمپرسور نفت )OTC( 20 متر 1 20 تن
شركت پويا آلومينيوم غرب 20/30 متر 1 5 تن
شركت اوكسين صنعت(  پروژه سيمان خمسه ) 17/84 متر 1 10 تن
شركت پارسيان گستر فخر 20/19 متر 1 5 تن
شركت سيمان  گيلان سبز 21/570 متر 1 5 تن 
شركت خدمات فني و تعميرات پارس جنوبي -- 1 10 تن
گروه صنعتي غدير يزد 22 متر 2 6/3 تن DAMA آلمان
گروه صنعتي غدير يزد 22 متر 1 12/5 تن ABUS آلمان
آریا صنعت  4/5 متر 1 5 تن ABUS آلمان
توربو كمپرسور نفت آسيا 22 متر 1 10 تن ABUS آلمان
ايحا گستر شمال  15 متر 1 1+1 تن ABUS آلمان
پنگوئن پلاست 22 متر 1 1 تن ABUS آلمان
سيمان هگمتان    1 3 تن مونوريل  بلك بير
رويان صنعت ايرانيان  25 متر 4 16 تن ABUS آلمان
رويان صنعت ايرانيان  12 متر 1 16 تن دروازه ای ABUS
شركت اروند  6 متر 1 5 تن سقفی Black Bear
شركت سيمان هگمتان   4 كاره  1

3 تن  مارك بلك بير

شركت حديد صنعت قائم  مونوريل 2 2 تن ABUS آلمان
شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي 4/5 متر 1 3/6 تن  پودم بلغار
مجموعه هاي پرسي صنايع  خودرو 22/5 متر 1 16 تن سقفی ABUS 
شركت بلند پايه  مونوريل  1 3/2 تن سقفی ABUS 
شركت بلند پايه  مونوريل  1 1/5 تن سقفی ABUS 
شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك (در حال ساخت) دروازه اي 1 40 تن سقفی DEMAG 
شركت مونوليت  10 متر 1 10 تن سقفی ABUS
شركت مونوليت  20/5 متر 1 20 تن سقفی ABUS
شركت مونوليت  15 متر 1 20 تن سقفی ABUS
شركت مونوليت  5 متر 7 5 تن سقفی ABUS

شركت ملي حفاري ايران 

30 متر 1 16 تن سقفی ABUS
شركت مترو تهران  4 متر 2 تن و 5 تن دروازه اي ABUS   
جهاد تحقيقات طوس مونوريل 1 1 تن ارتفاع 45 متر مارك TBM 
شركت ستيران مونوريل 1 3 تن مارك  ويتال ژاپن
شركت حديد صنعت قائمشركت حديد صنعت قائم مونوريل  2 20 تن ABUS آلمان
شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي 4/5 متر 1 6/3 تن  پودم بلغار
مجموعه هاي پرسي صنايع  خودرو 22/5 متر 1 16 تن سقفی ABUS