جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل

این جرثقیل ها را در مکان های میتوان استفاده نمود که جرثقیل های سقی کاربرد ندارند و استفاده آنها در خارج از محیط کارگاهی است. محل استقرار آنها از یک طرف به سوله و خارج از سالن نصب می شود . این جرثقیل ها برای مقاصد مختلفی استفاده میشوند ،بنابراین طراحی آنها کمی متفاوت است .

فرم استعلام بهاء ویا پرسش در مورد این کالا

اگر می خواهید از قیمت این محصول مطلع شوید و یا اینکه سوالاتی در مورد ابن محصول دارید از فرم زیر استفاده نمائید.